Find activities

 • Commemorative woodland at Brownhill - next phase of consultation

  We recently held a consultation on our plans to create a Commemorative Woodland at Brownhill, Carmarthenshire. Thank you for getting in touch to give us your feedback, whether that was through our online consultation, the drop-in event at Llangadog village hall, or by contacting us directly. As a result of the feed - back we received, we have divided the site into three areas each of which will have different objectives. The three areas can be viewed on the map... More
  Closed 28 July 2022
 • Kronospan single regulator minded to issue consultation

  We are minded to issue the variation notice and consolidated permit. We will only issue the consolidated permit if we believe that significant pollution will not be caused. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the environment. Application number: PAN-002755 Regulated facility location: Chirk Particleboard Factory, Holyhead Road, Chirk, Wrexham, LL14 5NT Background ... More
  Closed 17 July 2022
 • Dovey Junction Viaduct Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dovey Junction Viaduct Refurbishment Notice is hereby given that Amalgamated Construction Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Dovey Junction Viaduct Refurbishment. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 29 June 2022
 • Woodland Creation at Tyn Y Mynydd

  We’re seeking your views to help shape the design for a new woodland at Tyn Y Mynydd, Ffordd Penmynydd on Anglesey. The land was brought by Natural Resources Wales (NRW) earlier this year, as part of a wider project to increase woodland cover on the Welsh Government Woodland Estate and contribute towards tackling the climate and nature emergencies. T he site will be planted with a mixture of broadleaf tree species to ensure the new woodland is diverse and... More
  Closed 21 June 2022
 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 19 June 2022
 • #TeamNRWDay - Customer Experience & Engagement team landing page

  Croeso i dudalen lanio diwrnod #TîmCyfoeth y tim Profiad Cwsmer. Mae'r tîm Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn rhan o Gyfarwyddiaeth CMC ac yn cael ei arwain gan Naomi Lawrence, Pennaeth Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu. Cliciwch isod i weld a lawrlwytho ein ddogfennau allweddol:- ---------------------------------------------------------------------------------------- Welcome to the #TeamNRW Day landing page for the Customer Experience team. The... More
  Closed 17 June 2022
 • Holyhead breakwater refurbishment scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Holyhead breakwater refurbishment scheme Notice is hereby given that Stena Line Ports Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (“EIA”)... More
  Closed 10 June 2022
 • Natur a Ni - holiadur adborth

  Diolch am gymryd rhan yn Natur a Ni. Cymerwch ychydig funudau i ateb cwestiynau am eich profiad. PWYSIG: mae eich atebion yn ddienw a bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel, ddim yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, caiff ei chadw am gyfnod penodol o amser, a dim ond mewn cysylltiad â’r prosiect hwn y caiff ei defnyddio. Darllenwch fwy am sut rydyn ni’n rheoli gwybodaeth amdanoch chi yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ... More
  Closed 28 May 2022
 • Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Closed 27 May 2022
 • Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence variation to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment... More
  Closed 18 May 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw a Chwm Ogwr

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 11 May 2022
 • Garw and Ogmore Vale Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 11 May 2022
 • Notice of Application for the replacement of Newport effluent outfall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of Newport effluent outfall. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the... More
  Closed 7 May 2022
 • Penderfyniad Drafft ar Drwydded amgylcheddol Newbridge Energy Limited

  Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r newid. Byddwn yn cyhoeddi’r newid yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded y byddwn yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol a’r amgylchedd. Rhif y cais: PAN-005141/V002 Math o gyfleuster rheoledig: Atodlen 1, Rhan 2, Pennod 5, Adran 5.1 Rhan B (a)(v) Llosgi mewn gweithfa losgi... More
  Closed 3 May 2022
 • Newbridge Energy Limited Environmental Permit Draft Decision

  We are minded to issue the variation. We will only issue the variation if we believe that significant pollution will not be caused and the operator has the ability to meet the conditions of the permit. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the environment. Application number: PAN-005141/V002 Regulated facility type: Schedule 1, Part 2, Chapter 5, Section 5.1 Part B (a)(v) The incineration in a... More
  Closed 3 May 2022
 • Woodland Creation at Brownhill

  We’re seeking your views on the design for the new commemorative woodland at Brownhill, in the Tywi valley, Carmarthenshire. The site at Brownhill has been confirmed as one of three planned locations for memorial woodlands in Wales, which were announced earlier last month by the First Minister Mark Drakeford. The ambition is for the woodlands to be seen as a symbol of Wales’ resilience during the Covid-19 pandemic and one of regeneration and renewal as they... More
  Closed 26 April 2022
 • Creu Coetir yn Brownhill

  Rydym yn gofyn am eich barn ar ddyluniad y coetir coffaol newydd yn Brownhill, yn nyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin. Mae'r safle yn un o'r tri lleoliad arfaethedig ar gyfer y coetiroedd coffa yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn gan y Prif Weinidog Mark Drakeford fel symbol o gadernid Cymru yn ystod y pandemig ac yn un o adfywio ac adnewyddu wrth i'r coetiroedd newydd dyfu. Ar beth rydyn ni'n ymgynghori? Rydym eisiau ymgysylltu â... More
  Closed 26 April 2022
 • Consultation on application for a permit variation at Nine Mile Point Waste Transfer Facility

  We have received an application for a permit variation (Application PAN – 016095) from Drumcastle Limited to vary the existing environmental permit for the waste transfer facility, located on Nine Mile Point Industrial Estate in Cwmfelinfach, Caerphilly. The existing environmental permit was successfully transferred from Hazrem Environmental to the new operators Drumcastle Limited in January 2022 following the necessary checks. The site, although not yet... More
  Closed 25 April 2022
 • Application for a marine licence for riverbank improvement works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Rightacres Property Co LTD has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence for Riverbank Improvement Works at Central Quay, Cardiff. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i sicrhau bod y trefniadau cydweithredol priodol ar waith ar gyfer cynllunio a rheoli dalgylch trawsffiniol rhanbarth basn afon Hafren. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi ystyried... More
  Closed 22 April 2022
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative arrangements are in place for planning and managing the cross border catchment for the Severn river basin district. The consultation asks you to consider the issues impacting upon the water... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhydymain Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhydymain

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy’n eiddo cyhoeddus yn gynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy’n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnyn nhw am eu bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor fel y bydd cenedlaethau’r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau’r buddion y maent yn eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu’r... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Rhondda Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 8 April 2022
 • Lower Rhondda Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 8 April 2022
 • Llanfairfechan sea wall repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application for a marine licence for Llanfairfechan sea wall repairs Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to Llanfairfechan sea wall repairs You can see the application documents free of charge,... More
  Closed 6 April 2022
 • Tintern Wireworks Bridge Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Tintern Wireworks Bridge Refurbishment Notice is hereby given that Gloucester County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Tintern wireworks bridge refurbishment works. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You... More
  Closed 6 April 2022
 • Notice of Application for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the... More
  Closed 31 March 2022
 • Notice of Application for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents... More
  Closed 31 March 2022
 • Application for Project Erebus floating offshore wind farm

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 Notice of application for Project Erebus floating offshore wind farm Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock, SA72 6UN, has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project... More
  Closed 30 March 2022
168 results. Page 3 of 6