Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd

Closed 18 Jan 2023

Opened 28 Dec 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd.

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i wella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio cyfeirnod y cais, sef CML2273

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau

Interests

 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • EIA
 • development