Llifddor Caerllion - Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

Closes 9 Feb 2023

Opened 10 Jan 2023

Overview

Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol.

Rheoliad 12B o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd

Llifddor Caerllion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi hysbysiad ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella’r amddiffynfeydd llifogydd ar Afon Wysg yng Nghaerllion, Casnewydd ar Ffordd Caerllion - B4596 rhwng NGR ST3417190147 a NGR ST34184 90147, sef pellter o 0.014 cilometr. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: Gosod rhwystr llifogydd newydd dros dro (sylfeini concrit sy'n cynnal padiau dur) i groesi'r ffordd yn y lleoliad uchod.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn nad yw'r gwaith gwella yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw'n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol cysylltiedig ag ef. Er nad oes datganiad amgylcheddol yn cael ei gynnig mae’r cynllun wedi ystyried ffactorau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â'r safle a gwelliannau amgylcheddol lle bo hynny'n ymarferol. 

Give us your views

Dylai unrhyw berson sy'n dymuno cyflwyno sylwadau mewn perthynas ag effeithiau amgylcheddol tebygol y gwaith gwella arfaethedig anfon cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad a nodir isod, o fewn 30 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn. 

David Jenkins

E-bost: david.jenkins@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau

Interests

 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • EIA