Cookies

To enable this service to function, we sometimes place small data files on your computer. These are known as cookies.

To learn more about cookies and how to manage them, visit allaboutcookies.org. Or please read on to find out more about how and where we use cookies.

How we use cookies

This service uses essential cookies in some places – we've listed each of them explicitly in a table below with more details about why we use them and how long they will last.

These essential cookies are used for site navigation and session management, and this service may not function correctly without them.

This service may use non-essential cookies in some places. These non-essential cookies are not required to make the service function correctly. If any non-essential cookies are used in this service, you will find them listed below.

 

 

I alluogi’r gwasanaeth hwn i redeg byddwn weithiau’n gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur.  Cwcis yw enw’r rhain.

I ddysgu mwy am ‘cwcis’ a sut i'w rheoli, ewch i allaboutcookies.org.  Neu darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am sut a ble rydyn ni'n defnyddio cwcis.

Sut rydyn ni’n defnyddio cwcis

Mae https://dweudeichdweud.powys.gov.uk yn defnyddio cwcis hanfodol mewn rhai mannau - rydyn ni wedi rhestru pob un ohonyn nhw'n benodol mewn tabl isod gyda mwy o fanylion ynghylch pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn para.

Defnyddir y cwcis hanfodol hyn ar gyfer llywio safle a rheoli sesiynau, ac efallai na fydd y gwasanaeth hwn yn rhedeg yn gywir hebddyn nhw. Fe'u defnyddir i'ch helpu i lywio trwy'r wefan ac i weld a llenwi ymgynghoriadau yn unig.

Efallai bydd y gwasanaeth hwn yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol mewn rhai mannau.   Nid oes angen y cwcis hyn i wneud i'r gwasanaeth redeg yn gywir. Os defnyddir unrhyw gwcis nad ydynt yn hanfodol yn y gwasanaeth hwn, fe welwch nhw wedi'u rhestru isod.