Find activities

 • Newborough Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local... More
  Closed 18 November 2022
 • Lower Taff Valley Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 14 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Ardal Taf Isaf a’r Fro

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Closed 14 November 2022
 • Notice of Application for maintenance to existing coastal defence structures at Sudbrook.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance to... More
  Closed 20 October 2022
 • Notice of Application for Loughor Sea Defence Maintenance

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Loughor Sea Defence Maintenance. ... More
  Closed 20 October 2022
 • Project Erebus Floating Offshore Wind Farm

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 PROJECT EREBUS FLOATING OFFSHORE WIND FARM Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock,... More
  Closed 19 October 2022
 • Notice of Application for Seagrass Planting on the Llŷn Peninsula and the Isle of Anglesey

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Project Seagrass has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence to plant seagrass on... More
  Closed 12 October 2022
 • Machynlleth Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 9 October 2022
 • Ymgynghoriad ar Drwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dwr

  Rydym yn newid y ffordd rydym yn trwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dŵr. Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n cynhyrchu hydrogen gael trwydded amgylcheddol, ni waeth beth fo'r broses neu faint o... More
  Closed 3 October 2022
 • Consultation on permitting small scale hydrogen production by electrolysis of water

  We are changing the way we permit small scale Hydrogen production by electrolysis of water. The current legislation requires anyone producing Hydrogen to obtain an environmental permit, regardless of the process or the amount of Hydrogen produced. This means that small... More
  Closed 3 October 2022
 • Consultation on draft decision for a permit variation at Nine Mile Point Waste Transfer Facility

  In November 2021 we received an application (PAN – 016095) from Drumcastle Limited, to vary an existing environmental permit for the waste transfer facility at Nine Mile Point Industrial Estate, Cwmfelinfach, Caerphilly. The variation to the permit proposes to remove the... More
  Closed 26 September 2022
 • Dolgarrog Pipe Bridge

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dolgarrog Pipe Bridge, Conwy Notice is hereby given that Dwr Cymru Welsh Water has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009.... More
  Closed 23 September 2022
 • Call for evidence to inform the development of NRW’s approach to regulating the release of gamebirds (common pheasant and red-legged partridge) in Wales

  The Welsh Ministers have asked Natural Resources Wales (NRW) and Welsh Government to consider options for regulating gamebird releases in Wales. Currently, whilst releases within the boundary of Sites of Special Scientific Interest (SSSI) usually require consent, there is little regulation... More
  Closed 22 August 2022
 • Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y... More
  Closed 16 August 2022
 • Farchynys Flood Bank Repair

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Farchynys Flood Bank Repair Notice is hereby given that Snowdonia National Park Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal... More
  Closed 16 August 2022
 • Commemorative woodland at Brownhill - next phase of consultation

  We recently held a consultation on our plans to create a Commemorative Woodland at Brownhill, Carmarthenshire. Thank you for getting in touch to give us your feedback, whether that was through our online consultation, the drop-in event at Llangadog village hall, or by contacting us... More
  Closed 28 July 2022
 • Kronospan single regulator minded to issue consultation

  We are minded to issue the variation notice and consolidated permit. We will only issue the consolidated permit if we believe that significant pollution will not be caused. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the environment. ... More
  Closed 17 July 2022
 • Dovey Junction Viaduct Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dovey Junction Viaduct Refurbishment Notice is hereby given that Amalgamated Construction Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity... More
  Closed 29 June 2022
 • Woodland Creation at Tyn Y Mynydd

  We’re seeking your views to help shape the design for a new woodland at Tyn Y Mynydd, Ffordd Penmynydd on Anglesey. The land was brought by Natural Resources Wales (NRW) earlier this year, as part of a wider project to increase woodland cover on the Welsh Government Woodland... More
  Closed 21 June 2022
 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 19 June 2022
 • #TeamNRWDay - Customer Experience & Engagement team landing page

  Croeso i dudalen lanio diwrnod #TîmCyfoeth y tim Profiad Cwsmer. Mae'r tîm Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn rhan o Gyfarwyddiaeth CMC ac yn cael ei arwain gan Naomi Lawrence, Pennaeth Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu. Cliciwch isod i weld a lawrlwytho ein... More
  Closed 17 June 2022
 • Holyhead breakwater refurbishment scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Holyhead breakwater refurbishment scheme Notice is hereby given that Stena Line Ports Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine... More
  Closed 10 June 2022
 • Natur a Ni - holiadur adborth

  Diolch am gymryd rhan yn Natur a Ni. Cymerwch ychydig funudau i ateb cwestiynau am eich profiad. PWYSIG: mae eich atebion yn ddienw a bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel, ddim yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, caiff ei chadw am gyfnod... More
  Closed 28 May 2022
 • Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales... More
  Closed 27 May 2022
 • Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a... More
  Closed 18 May 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw a Chwm Ogwr

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Closed 11 May 2022
 • Garw and Ogmore Vale Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 11 May 2022
 • Notice of Application for the replacement of Newport effluent outfall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of... More
  Closed 7 May 2022
 • Penderfyniad Drafft ar Drwydded amgylcheddol Newbridge Energy Limited

  Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r newid. Byddwn yn cyhoeddi’r newid yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded y byddwn yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol... More
  Closed 3 May 2022
 • Newbridge Energy Limited Environmental Permit Draft Decision

  We are minded to issue the variation. We will only issue the variation if we believe that significant pollution will not be caused and the operator has the ability to meet the conditions of the permit. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the... More
  Closed 3 May 2022
153 results. Page 2 of 6