Blaenoriaethau Cyllidwyr Cymru

Ar gau 31 Gorff 2023

Wedi'i agor 20 Meh 2023

Trosolwg

Mae CNC wedi lansio ein cynllun corfforaethol newydd yn ddiweddar ac rydym bellach yn datblygu ein portffolio cyllid ar gyfer 2024-2030.

Fel rhan o ddatblygu'r portffolio, rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o fapio i ddeall beth mae cyllidwyr eraill yn edrych i'w gefnogi a sut. Mae gennym ddiddordeb mewn darparu rhaglenni grant sy'n mynd i'r afael yn uniongyrchol â heriau natur ac argyfyngau hinsawdd, deall beth yw'r bylchau a sicrhau nad ydym yn dyblygu cronfeydd eraill sydd ar gael.  Hoffem hefyd archwilio cyfleoedd i gydweithio â chyllidwyr eraill i sicrhau'r effaith fwyaf.

Mae gennym 6 chwestiwn a byddem yn ddiolchgar pe gallech gyfrannu o safbwynt eich sefydliad.

Ardaloedd

 • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau
 • Coastal Group Members

Diddordebau

 • Community Engagement