Apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn) yn Swnt Dewi, Sir Benfro.

Ar gau 11 Awst 2023

Wedi'i agor 21 Gorff 2023

Trosolwg

Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau yn erbyn Penderfyniadau Trwyddedu) (Cymru) 2011

Hysbysir drwy hyn y bydd arolygydd a benodir gan weinidogion cymru yn cynnal gwrandawiad rhithwir ar 15 Awst 2023 am 10:00.

Ynglŷn ag apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn) yn Swnt Dewi, Sir Benfro.

Diben y gwrandawiad rhithwir yw galluogi’r Arolygydd i glywed sylwadau gan y partïon i’r apêl ar faterion na ellir ymdrin â nhw’n ysgrifenedig. Caiff unrhyw unigolion eraill â diddordeb fynychu hefyd a chaniateir iddynt siarad yn ôl disgresiwn yr Arolygydd.

Gall unrhyw unigolion sy’n dymuno gweld y datganiadau achos a dogfennau eraill yn ymwneud â’r apêl gael atynt trwy ymweld â phorth ar-lein Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) a chwilio gan ddefnyddio cyfeirnod yr apêl: CAS-02246-C1H3Q3

- Isabel Nethell, awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru

Ardaloedd

 • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau
 • Metal mines
 • Mwyngloddiau metel
 • Coastal Group Members
 • Wales Biodiversity Partnership

Diddordebau

 • Permits
 • Trwyddedau
 • EIA
 • Development