Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

Page 1 of 4

Closes 12 Nov 2023

Amdanoch chi

PWYSIG: bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, heb ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, yn cael ei gadw am gyfnod cyfyngedig, a dim ond mewn cysylltiad â'r prosiect hwn. Bydd eich atebion yn ddienw yn y canlyniadau cyhoeddedig.

Darllenwch fwy am sut rydym yn rheoli gwybodaeth amdanoch yn ein Datganiad Preifatrwydd.

1. Beth yw dy enw? (dewisol)
2. Beth yw eich cyfeiriad e-bost? (dewisol)
3. Beth yw eich sefydliad? (dewisol)
4. Beth yw eich sector diwydiant? (dewisol)