Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2023/2024

Closes 7 Jan 2023

Amdanoch chi

Byddai'n ddefnyddiol i ni gael mwy o ddealltwriaeth o'ch atebion drwy wybod lle rydych chi'n byw neu weithio.

PWYSIG: bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, heb ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, yn cael ei gadw am gyfnod cyfyngedig, a dim ond mewn cysylltiad â'r prosiect hwn. Bydd eich atebion yn ddienw.

Darllenwch fwy am sut rydym yn rheoli gwybodaeth amdanoch yn ein Datganiad Preifatrwydd.

1. A ydych yn ymateb fel unigolyn, busnes neu sefydliad?
(Required)
2. Er mwyn ein helpu i ddeall eich safbwynt ac effeithiau sector yn llawnach, nodwch pa sectorau busnes sy’n berthnasol i chi:
(Required)
3. A oes gennych drwydded, hawlen neu ganiatâd ar hyn o bryd a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru?
(Required)
4. Wrth ddeall eich atebion, byddai'n ddefnyddiol i ni wybod ble rydych chi'n byw neu'n gweithio. Pa ardal ddaearyddol sy'n berthnasol i chi?
(Required)