Coetir coffa yn Brownhill – cam nesaf yr ymgynghoriad

Page 1 of 3

Closes 28 Jul 2022

Introduction

1. Pa rai o’r opsiynau canlynol hoffech chi eu gweld yn Brownhill?
(Required)
2. Beth yw eich hoff Opsiwn? (Dewiswch un)
(Required)
3. Allwch chi nodi pam?
4. Pa rai o’r manteision sydd bwysicaf i chi?
(Required)
5. Allwch chi nodi pam?
6. A oes unrhyw opsiynau eraill a fyddai'n helpu i gyflawni ein hamcanion i greu ‘Ardal Dyfu’ yn Brownhill nad ydym wedi meddwl amdanynt?
7. Pe bai gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o bartneriaeth (er enghraifft prydles, tenantiaeth neu gytundeb rheoli) i reoli'r tir hwn er mwyn cyflawni ein hamcanion, nodwch eich manylion cyswllt: