Newport Green and Safe Spaces Vision / Gweledigaeth Mannau Gwyrdd a Diogel Casnewydd

Page 1 of 3

Closes 11 Dec 2020

Introduction

1. What is your name? Beth yw eich enw?
2. What is your email address? Beth yw eich cyfeiriad e-bost?
If you enter your email address then you will automatically receive an acknowledgement email when you submit your response.
3. What is your organisation? I ba sefydliad ydych chi’n perthyn?
4. Do you think the vision continues to outline what we are trying to achieve? Yn eich tyb chi, a yw’r weledigaeth yn dal i gyfleu’r hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni?
5. Should we slightly change the wording to ‘Newport is green, healthy and a safe place...’? A ddylem newid y geiriad ychydig i ‘Mae Casnewydd yn lle gwyrdd, iach a diogel...’?
(Required)
6. Would like to suggest any changes to the vision? Hoffech chi awgrymu unrhyw newidiadau yn y weledigaeth?