Newidiadau i reolau safonol SR2018 Rhif 10: Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys bio-nwy canlyniadol

Mae'r gweithgarwch hwn bellach wedi cau…

Yn anffodus, mae'r gweithgarwch hwn wedi cau ac ni dderbynnir unrhyw ymatebion ar-lein eraill.

Dychwelyd i'r dudalen drosolwg