Newidiadau i reolau safonol SR2018 Rhif 10: Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys bio-nwy canlyniadol

Closed 29 Dec 2022

Opened 29 Sep 2022

Overview

Rydym yn ymgynghori am ein cynlluniau i newid rheol safonol SR2018 Rhif10: Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys y bio-nwy canlyniadol.

Fel rhan o’r adolygiad o ganlyniadau’r technegau gorau sydd ar gael a’u cyfyngiadau allyrru cysylltiedig, sy’n ofynnol gan Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol 2010/75/EU), mae trwydded rheolau safonol SR2018Rhif10 wedi cael ei disodli gan SR2022 Rhif01 sy’n ymgorffori’r newidiadau sydd eu hangen. Bydd SR2018Rhif10 yn cael ei dirymu ac ni fydd ar gael bellach.

Rhaid i weithrediadau sy’n bodoli eisoes fodloni cyfyngiadau allyriadau cysylltiedig y technegau gorau sydd ar gael erbyn 2022. Rhaid i weithfeydd newydd fodloni’r safonau o ddechrau’r gweithrediadau.

Rheolau safonol SR2022 Rhif01 Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio deunyddiau gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys defnyddio’r bio-nwy canlyniadol (PDF)

Asesiad risg generig (Excel)

Porwch ein trwyddedau rheolau safonol cyfredol ar gyfer safleoedd  

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • Permits