Tynnu trwydded rheolau safonol SR2010 Rhif 3 yn ôl – gollwng i ddŵr wyneb: carthion domestig eilaidd wedi eu trin gyda chyfanswm dyddiol rhwng 5 a 20 metr ciwbig

Page 1 of 4

Closes 18 Feb 2022

Cyflwyniad

1. Beth yw eich enw?
2. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

Os byddwch yn rhoi eich cyfeiriad e-bost yna byddwch yn derbyn e-bost cydnabod yn awtomatig

3. Beth yw eich sefydliad?