Cynllun Pobl Niwbwrch

Closes 12 Jun 2023

Eich perthynas â Niwbwrch

Drwy gydol yr arolwg hwn byddwn yn cyfeirio at Warchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch a Choedwig Niwbwrch fel Niwbwrch.

1. Pa mor bell ydych chi'n byw o Niwbwrch?
(Required)
2. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich perthynas â Niwbwrch?

Dewiswch yr un ateb sy'n disgrifio orau eich perthynas â Niwbwrch.

(Required)
3. Os dymunwch, rhowch ragor o fanylion am eich perthynas â Niwbwrch.