Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

Page 1 of 9

Closes 24 May 2023

Amdanoch chi

Byddai’n ddefnyddiol i ni gael deall eich atebion yn llawn drwy wybod ychydig mwy amdanoch chi.

PWYSIG: bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel, heb ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, yn cael ei chadw am gyfnod cyfyngedig, a’i defnyddio mewn cysylltiad â’r prosiect hwn yn unig.

Darllenwch fwy am sut yr ydym yn rheoli gwybodaeth amdanoch chi yn ein Datganiad Preifatrwydd.

1. Beth yw eich enw?
2. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?
3. A ydych yn ymateb fel unigolyn, busnes neu sefydliad?
(Required)