Ymgynghoriad ar ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

Closes 11 Nov 2021

Contents

Page Response
Cyfrinachedd a Diogelu Data (Required)
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Amdanoch chi (Required)
0 percent complete
0 of 5 questions answered
Trwyddedau cyffredinol
0 percent complete
0 of 14 questions answered
Trwyddedau penodol
0 percent complete
0 of 2 questions answered
Trwyddedu defnyddio dulliau marwol
0 percent complete
0 of 5 questions answered
Rheoleiddio'r defnydd o faglau cawell
0 percent complete
0 of 13 questions answered
Ystyried dulliau rheoleiddiol eraill
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Atal difrod difrifol neu ledaeniad clefydau i dda byw, cnydau a bwyd
0 percent complete
0 of 5 questions answered
Cadwraeth adar gwyllt, ffawna a fflora
0 percent complete
0 of 10 questions answered
Diogelu iechyd cyhoeddus neu ddiogelwch y cyhoedd ac atal lledaeniad clefydau
0 percent complete
0 of 3 questions answered
Gwarchod diogelwch yn yr awyr
0 percent complete
0 of 2 questions answered
Adar sy'n bwyta pysgod
0 percent complete
0 of 6 questions answered
Rhywogaethau adar estron goresgynnol
0 percent complete
0 of 2 questions answered
Yn olaf
0 percent complete
0 of 1 questions answered