Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2022 ymlaen

Page 1 of 5

Closes 10 Jan 2022

Introduction

1. Beth yw eich enw?
2. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

Os byddwch yn rhoi eich cyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn e-bost cydnabod yn awtomatig pan fyddwch yn cyflwyno'ch ymateb.

3. What is your organisation?
4. Beth yw eich barn am y cynnydd arfaethedig o +2.8% i'r Tâl Uned Safonol ar gyfer tynnu dŵr?
5. Beth yw eich barn ar y cynnig i gynyddu taliadau o +21% ar gyfartaledd yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU?
6. Beth yw eich barn ar y cynnig i wneud cynnydd mewn chwyddiant i'r taliadau ansawdd dŵr o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol?