Cynllun rheoli basn afon Gorllewin Cymru 2021-2027

Closes 22 Jun 2021

Consultation contents

Gallwch weld yr holl ddogfennau ymgynghori (PDF) drwy agor y ddolen isod.

I ymateb, dilynwch y dolenni isod i'r tudalennau. Rhaid i chi ateb cwestiynau ar y dudalen 'Eich manylion'. Mae gweddill y cwestiynau'n rhai dewisol.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt, dewiswch Gorffen i gwblhau eich ymateb.

Page Response
Eich manylion (Required)
0 percent complete
0 of 6 questions answered
Ein dull strategol o reoli cemegau
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Ein cynigion ar gyfer mesurau cenedlaethol
0 percent complete
0 of 2 questions answered
Ein hamcanion ar gyfer cynlluniau rheoli basnau afonydd 2021-2027
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Dalgylchoedd cyfle
0 percent complete
0 of 2 questions answered
Amgylchedd morol
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Gadael yr UE
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Penderfyniad Sgrinio’r Asesiad Amgylcheddol Strategol
0 percent complete
0 of 1 questions answered
Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd
0 percent complete
0 of 1 questions answered