Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

Closed 22 Apr 2022

Opened 22 Oct 2021

Overview

Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren.

Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i sicrhau bod y trefniadau cydweithredol priodol ar waith ar gyfer cynllunio a rheoli dalgylch trawsffiniol rhanbarth basn afon Hafren. 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi ystyried y materion sy’n effeithio ar yr amgylchedd dŵr a’r camau sydd eu hangen i amddiffyn ac adfer dyfroedd Cymru, a rhoi gwybod inni beth yw eich barn.

I ddarganfod mwy am gynllun Cymru, darllenwch y canlynol:

Mae eich barn yn hanfodol i'n helpu i ddiweddaru'r cynlluniau terfynol.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning