Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

Closes 22 Apr 2022

Opened 22 Oct 2021

Overview

Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren.

Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i sicrhau bod y trefniadau cydweithredol priodol ar waith ar gyfer cynllunio a rheoli dalgylch trawsffiniol rhanbarth basn afon Hafren. 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi ystyried y materion sy’n effeithio ar yr amgylchedd dŵr a’r camau sydd eu hangen i amddiffyn ac adfer dyfroedd Cymru, a rhoi gwybod inni beth yw eich barn.

I ddarganfod mwy am gynllun Cymru, darllenwch y canlynol:

Mae eich barn yn hanfodol i'n helpu i ddiweddaru'r cynlluniau terfynol.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • WFD
  • water framework directive
  • water planning
  • Dee
  • river basin planning