Gofynon Ni, Dwedsoch Chi, Gwneuthom Ni

2 results

  • Enforcement and Prosecution Policy

    Our policy on Enforcement and Prosecution was approved and published in March 2013. We recently established an internal expert group, including legal representatives, to run a review of this policy and the associated guidance. Our revised policy and guidance do not change our approach to enforcement. Principally, we engage with operators, individuals and businesses, to educate and enable compliance or prevent harm; to put the environment first and to integrate... More
    Closed 27 September 2021
  • Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

    Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013. Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig. Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn newid ein dull gweithredu. Yn bennaf, rydym yn ymgysylltu â gweithredwyr, unigolion a busnesau i addysgu a galluogi cydymffurfiaeth neu i atal difrod, i roi'r amgylchedd yn gyntaf, ac i... More
    Closed 27 September 2021
2 results. Page 1 of 1