Cynllun Llifogydd Stryd Stephenson

Closes 21 Apr 2021

Cyflwyniad

Diben yr ymgynghoriad hwn yw cyflwyno pobl i'n cynigion ar gyfer cynllun atal llifogydd newydd yn ardal Llyswyry yng Nghasnewydd, a chasglu adborth cyn i ni wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Rydym yn hynod o awyddus i glywed gennych os bydd eich eiddo yn elwa o’r cynllun, neu os ydych yn defnyddio Parc Coronation neu Lwybr Arfordir Cymru yn aml yn yr ardal hon.