Arolwg cyrff anllywodraethol amgylcheddol

Closed 21 Sep 2020

Opened 7 Sep 2020

Overview

Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Fel rhan o'n gwaith cynllunio i gefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn benderfynol o ddeall sut y gallwn weithio gyda chyrff anllywodraethol amgylcheddol yn y ffordd orau fel bod eich gwaith chi hefyd yn cyfrannu at yr adferiad hwnnw. Dim ond un rhan o'n hymgynghoriad parhaus yw'r arolwg hwn. 

Diben yr ymchwil hwn yw ein helpu i ddeall mwy am eich sefydliad, yr effaith y mae COVID-19 wedi’i chael arnoch, ac yn mynd i gael arnoch, a'r math o gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch er mwyn ffynnu yn y dyfodol.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig