Prosiect Perllannau Ffrwythlon

Closed 31 Jan 2021

Opened 1 Jan 2021

Overview

Leaners from Fairfield Primary School with their teacher holding a tree

A yw cael perllan yn eich ysgol neu'ch lleoliad addysg yn swnio'n ffrwythlon?

Os oes lle yn eich ysgol neu'ch lleoliad addysgol, rydym yn cynnig coed ffrwythau am ddim yn ardaloedd Caerdydd, Bro Morgannwg, Cwm Taf, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr.

Ynghyd â choed ffrwythau am ddim, bydd ysgolion neu leoliadau cymwys yn derbyn gweminar hyfforddi am ddim i gyflwyno adnoddau dysgu Coed a Choetiroedd CNC i helpu lleoliadau i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd dysgu a phrofi y bydd eu perllan newydd yn eu cynnig.

I gofrestru, dilynwch y ddolen isod i roi eich manylion ac atebwch ychydig o gwestiynau. Mae cyfanswm o 15, ond dim ond ychydig funudau y dylech eu cymryd i'w cwblhau.

Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn byddwn mewn cysylltiad drwy e-bost i ofyn am gynllun a gofyn i chi ymrwymo i ofalu am y coed yn eich lleoliad.

Dyma'r fideo gweminar i gyflwyno adnoddau Dysgu Coed a Choetiroedd CNC:

 

A dyma'r sleidiau i'r cyflwyniad a roddwyd gyda dolenni cyswllt i'r adnoddau:

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Fruitful Orchard Project