Tudalen wybodaeth ar waith coedwigaeth yn Fforest Fawr - Ionawr 2024

Yn cau 30 Ebr 2024

Wedi'i agor 12 Ion 2024

Trosolwg

Rydyn ni'n dechrau gwaith coedwigaeth ar 15 Ionawr i deneuo ardal o Fforest Fawr ger Tongwynlais, ar gyrion Caerdydd.

Bydd y gwaith i deneuo a chynaeafu’r coed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, neu glefyd y llarwydd, yn parhau am oddeutu dri mis. Mae'r coed o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol i reoli lledaeniad y clefyd.

Byddwn yn defnyddio ceffylau i dynnu pren o ardaloedd cwympo coed heb fod angen peiriannau mawr, er mwyn lleihau difrod i’r ddaear a phlanhigion eraill.

Tra bydd maes parcio Fforest Fawr yn parhau ar agor, gofynnwn i ymwelwyr â’r coetir gadw at unrhyw arwyddion diogelwch neu ddargyfeiriadau, a chadw cŵn ar dennyn yn yr ardal waith ac o’i chwmpas.

Gwyriadau ar y llwybrau

Er mwyn diogelwch y cyhoedd, bydd angen i ni gau un llwybr cerdded a gosod gwyriadau ar un arall.

  • Ffordd Burges (MELYN) - Mae angen cau'r llwybr hwn sy'n dechrau ac yn gorffen ym maes parcio Castell Coch (sy'n cael ei reoli gan Cadw) gan ei fod yn pasio'n agos i'r ardal waith.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

  • Llwybr Syr Henry (COCH), sy'n dechrau naill ai ym maes parcio coedwig CNC neu Gastell Coch. Bydd gwyriad ar waith os ydych chi’n ei ddilyn o faes parcio'r goedwig, ond bydd ar gau os ydych yn dechrau o faes parcio Castell Coch.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Dilynwch unrhyw arwyddion diogelwch a chadwch gŵn ar dennyn o amgylch yr ardal waith.

Ardaloedd

  • Rhiwbina
  • Taffs Well
  • Whitchurch and Tongwynlais

Cynulleidfaoedd

  • Management

Diddordebau

  • Forest Management