Ymgynghoriad Ddim ar gael.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 11/10/2020. Os hoffech gael copi o'n hymateb ymgynghori, e-bostiwch trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.  Diolch.