Penderfyniad Drafft ar Drwydded amgylcheddol Newbridge Energy Limited

Closed 3 May 2022

Opened 31 Mar 2022

Overview

Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r newid. Byddwn yn cyhoeddi’r newid yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded y byddwn yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol a’r amgylchedd.

Rhif y cais: PAN-005141/V002

Math o gyfleuster rheoledig: Atodlen 1, Rhan 2, Pennod 5, Adran 5.1 Rhan B (a)(v) Llosgi mewn gweithfa losgi fechan sy’n dal cyfanswm o 50 kg neu fwy yr awr o’r gwastraff canlynol – gwastraff pren ac eithrio gwastraff pren a allai gynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i driniaeth â chadwolion pren neu gaenu, Atodlen 25A: Cyfarpar Hylosgi Canolig ac Atodlen 25B: Generadur Penodol

Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Blazers Fuels, Lôn Brickfield, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2TN

Mae Newbridge Energy Limited wedi cyflwyno cais am newid sylweddol i ychwanegu un boeler biomas newydd mewnbwn thermol 5.2 MW gwres a phŵer cyfunedig, sy’n defnyddio tanwydd o bren crai, at eu trwydded gyfredol. Ar hyn o bryd caniateir i’r Gweithredwr weithredu un boeler biomas mewnbwn thermol 5.2 MW gwres a phŵer cyfunedig sy’n defnyddio tanwydd o bren crai a phren gwastraff. Mae'r cyfleuster rheoledig yn cynnwys y broses losgi/hylosgi ei hun a’r broses o storio lludw gwaelod ar unwaith. Nid yw'r cyfleuster rheoledig yn cynnwys:

  • Storio, trin a/neu rag-drin pren gwastraff
  • Unrhyw ôl-driniaeth i lawr yr afon ar ludw gwaelod

Am fwy o wybodaeth am ein proses ymgynghori, gan gynnwys ein cylch gwaith cyfreithiol, gweler ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd.  I weld y dogfennau cais cysylltiedig, trwydded ddrafft a dogfen penderfyniad drafft gweler ein Cofrestr Gyhoeddus Ar-lein

Areas

  • Denbigh Central
  • Denbigh Lower
  • Denbigh Upper/Henllan
  • Ruthin

Audiences

Interests

  • Trwyddedau