Ymgynghoriad Cynllun Rheoli casglu cocos ar yr Afon Dyfrdwy

Closed 31 Mar 2021

Opened 3 Mar 2021

Overview

Mae CNC wedi cynnal adolygiad o'r cynllun rheoli a dogfennau cysylltiedig ar gyfer pysgodfa gocos Dyfrdwy. Mae'r cynllun rheoli ei hun wedi cael ei ail-lunio i wneud yn ddogfen yn fwy hygyrch.

Dyma'r ddogfennau cysylltiedig â'r cynllun rheoli:

•Mapiau

•Gweithdrefn dwysedd uchel a gorstociococos

•Canllawiau cymeradwyo

•Gofynion diogelwch

•Gweithdrefn dyrannu trwydded

•Polisi gorfodi ac erlyn

Mae'r cynllun rheoli yn ddogfen hanfodol wrth ddarparu fframwaith ar gyfer pysgodfa gynaliadwy a chynhyrchiol.

Byddai CNC yn croesawu eich sylwadau ar y cynllun rheoli a'r dogfennau hyn.

(Sylwch fod y weithdrefn dyrannu trwyddedau wedi'i rhoi ar waith yn flaenorol ar gyfer ymgynghori. Fe'i cynhwysir yma fel rhan o'r cynllun rheoli llawn, ond nid yw CNC yn chwilio am adborth pellach ar y ddogfen benodol hon).

Sylwch hefyd fod y ddogfen cynllun rheoli yn Saesneg yn unig gan fod e'n ddogfen technegol.

Areas

 • Bagillt East
 • Bagillt West
 • Buckley Bistre East
 • Buckley Bistre West
 • Buckley Mountain
 • Buckley Pentrobin
 • Connah's Quay Central
 • Connah's Quay Golftyn
 • Connah's Quay South
 • Connah's Quay Wepre
 • Flint Castle
 • Flint Coleshill
 • Flint Oakenholt
 • Flint Trelawny
 • Greenfield

Audiences

 • Cockles

Interests

 • Dee