Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Amddiffynfa Forol Casllwchwr

Closed 20 Oct 2022

Opened 22 Sep 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Cynnal a Chadw Amddiffynfa Forol Casllwchwr.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2249.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau