Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

Ar gau 30 Awst 2023

Wedi'i agor 7 Awst 2023

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

Hysbysir drwy hyn fod Llŷr Floating Wind Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer defnyddio gorsaf LIDAR arnofiol oddi ar arfordir deheuol Cymru.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2340.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Area Statement