Hysbysiad o Gais am Cemex Raynes Quarry

Closed 7 Jul 2023

Opened 9 Jun 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am CML2329

Hysbysir drwy hyn fod Cemex Raynes Quarry wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer deck repairs to Cemex Jetty at Raynes Quarry.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2329.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development