Cais am drwydded forol ar gyfer gwaith drilio cyfeiriol Afon Wysg

Closed 10 Jan 2022

Opened 13 Dec 2021

Overview

Deddf y môr a mynediad i’r arfordir 2009

Rhan 4: trwyddedu morol

Cais am drwydded forol ar gyfer gwaith drilio cyfeiriol afon wysg

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod DNO Consulting Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith drilio cyfeiriol llorweddol dan Afon Wysg, Casnewydd ar gyfer gosod cebl pŵer.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2158.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development