Miri Mes 2022

Closes 28 Oct 2022

Opened 12 Sep 2022

Overview

Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2022!

Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes.

Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft ysgolion, Brownis, Sgowtiaid neu Ffermwyr Ifanc. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu â’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Gall pobl hefyd ddod yn rhan o’r prosiect trwy gyfrannu mes i’w grwpiau lleol, neu eu gwahodd i gasglu mes ar eu tir.

Eleni, rydyn ni’n chwilio am Fes Derw Digoes yn unig.

Mae angen i unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym Miri Mes cofrestru eu diddordeb cyn trefnu’r casglu.

Byddwn yn talu hyd at £4.40 y cilogram, yn ddibynnol ar ansawdd y mes.

Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r mes rydych chi'n eu casglu?

Byddant yn cael eu hanfon i blanhigfa Maelor ger Y Waun, lle byddant yn tyfu’n goed ifanc cyn i CNC eu hailblannu yng nghoetiroedd a choedwigoedd Cymru.

Mae prosiect Miri Mes, a gynhelir bob blwyddyn, yn cynorthwyo i ni blannu mwy o goed sydd wedi’u tyfu o hadau lleol.

Sut ddylech chi baratoi?

Cyn i chi gofrestru, darllenwch y ddogfennau hyn a fydd yn eich helpu i baratoi at gasglu.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Ar ôl cofrestru byddwn yn anfon y bagiau casglu mes a labeli atoch i chi ddechrau eu casglu.

Ar ôl ei gasglu gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer gollwng eich mes cofrestredig yn un o'n swyddfeydd neu Ganolfannau Ymwelwyr.

Gallwch hefyd wylio ein gweminar.

Rhannwch eich lluniau

Cofiwch dynnu digon o luniau wrth gasglu'r mes a'u rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #MiriMes. A pheidiwch ag anghofio sôn amdanom!

Twitter @NatResWales.

Facebook @NatResWales

Cofrestrwch cyn i chi ddechrau casglu

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Educators

Interests

  • Acorn Antics