Adborth ar Weminar Addysg, Dysgu a Sgiliau CNC

Closes 5 Jul 2021

Opened 7 Jun 2021

Overview

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill.

Why we are consulting

Rydym yn hynod o falch eich bod wedi gallu ymuno â ni ar gyfer un neu fwy o'n gweminarau ar ddysgu yn yr amgylchedd naturiol.

 

 

Er mwyn eich atgoffa efallai eich bod wedi gwrando ar un o'r pynciau hyn:

• Coed, Coedtiroedd Campus

• Plentyndod Naturiol

• Iach a Hapus – yn Naturiol!

• Mae mawn yn anhygoel!

Rydym yn awyddus iawn i gael eich adborth a'i ddefnyddio i barhau i geisio gwella ein rhaglen ddysgu broffesiynol.

Natural Resources Wales wants to hear your views!

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Educators

Interests

  • Professional learning