Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

Closes 31 Dec 2025

Opened 6 Feb 2023

Overview

Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill.

Gallwch ofyn am y canlynol:

 • copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch 
 • copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill
 • fformat amgen, print bras neu ieithoedd eraill

Gallwch weld a lawrlwytho fersiynau digidol, a gwneud cais i anfon copïau atoch drwy lenwi'r ffurflen fer isod.

Mae cyngor hefyd ar gael ar ein gwefan: cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd

Neu gallwch gysylltu â Floodline 24/7:

 • Ffôn: 0345 988 1188
 • Sgwrs drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer unigolion trwm eu clyw)

Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog. Os hoffech lenwi'r arolwg hwn yn Saesneg, dilynwch y ddolen hon:
English version

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol

Interests

 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol