Galwad am dystiolaeth i lywio'r adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

Page 1 of 7

Closes 27 Jan 2021

Amdanoch chi

1. Beth yw eich enw?
2. Byddai'n ddefnyddiol pe gallech ddarparu cyfeiriad e-bost ar ein cyfer, rhag ofn y bydd angen inni gysylltu â chi mewn perthynas ag unrhyw dystiolaeth yr ydych wedi ei chyflwyno
3. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, nodwch pa sefydliad
4. Os ydych wedi'ch lleoli yn y DU, beth yw rhan gyntaf eich cod post (er enghraifft "LL57")? Os ydych wedi'ch lleoli tu allan i'r DU, nodwch ym mhle
5. Beth yw'r rheswm dros eich diddordeb mewn saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru neu ddinistrio wyau a nythod? (ticiwch bob un sy'n berthnasol i chi)
(Required)
6. A hoffech chi i ni gysylltu â chi yn uniongyrchol pan fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth neu’n gwneud unrhyw gyhoeddiadau am yr adolygiad?
(Required)

Os ydych chi'n ticio Byddwn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi cyfeiriad e-bost cywir inni uchod.