Our Consultation and Engagement Hub

Welcome to Natural Resources Wales’ online consultation and engagement hub.

Here you can find and take part in our consultations to have your say on the issues that matter to you.

There are also information pages on some of the projects we are working on.

You can use this site to view and respond to our open consultations and to view recently closed activities. A few of our consultations and information pages are listed below, or you can search for a consultation or project by keyword or interest.

We also have an ideas hub where we facilitate open discussions on some important things we're working on.

Our long-term aim is that this site will be fully bi-lingual

Cymraeg

If you're looking for a closed consultation that isn't listed, please visit our website

Closed consultations

Open Consultations

 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure on the River Taff, Merthyr Tydfil,...

  Closes 14 December 2023

 • Cynlluniau Newydd ar Gyfer Gogledd Dyffryn Gwy (Wye Valley North)

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb...

  Closes 20 December 2023

 • Wye Valley North Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity...

  Closes 20 December 2023

 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2024/25

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i ddiweddaru'r taliadau ar gyfer rhai o'n trwyddedau, hawlenni a gweithgareddau cydymffurfio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod. Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad...

  Closes 8 January 2024

 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2024/2025

  We are consulting on our proposals to to update the charges for some of our permits, licences and compliance activities. You can find the full charging proposals below. Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your...

  Closes 8 January 2024

Forthcoming Consultations

 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 25 October 2023 Engagement period live from Monday 9 October until Monday 27 November 2023. More information can be found below and on our engagement period 2023 page . Welcome to the North East Wales National Park Designation Project ...

  Opens 2 September 2024

Closed Consultations

We Asked, You Said, We Did

 • Crychan Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity...

  Closed 20 May 2021

 • Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

  Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013. Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig. Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn...

  Closed 27 September 2021

 • Enforcement and Prosecution Policy

  Our policy on Enforcement and Prosecution was approved and published in March 2013. We recently established an internal expert group, including legal representatives, to run a review of this policy and the associated guidance. Our revised policy and guidance do not change our...

  Closed 27 September 2021

 • Lower Rhondda Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity...

  Closed 8 April 2022

 • Lower Taff Valley Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity...

  Closed 14 November 2022