Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen

Closed 21 Feb 2024

Opened 24 Jan 2024

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen

Hysbysir drwy hyn fod MPH Construction wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2359.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Interests

  • EIA
  • Development
  • Marine Area Statement