Hysbysiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwaith i wella Depo Pye Corner CNC

Closed 16 Nov 2022

Opened 19 Oct 2022

Overview

Rheoliad 12B Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Depo Pye Corner CNC, Trefonnen, Casnewydd NP18 2BT.

Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys cynnal a chadw wyneb yr iard, ac adeiladu siediau diwydiannol gyda phaneli ffotofoltaig ar y to, i storio a rhoi cysgod i beiriannau a deunyddiau yn rhan ddeheuo; y depo, yn ogystal a gwella'r maes parcio drwy ychwanegu mannau gwefru as gyfer ceir trydan.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw’r gwaith gwella yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw’n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol ar ei gyfer. Er na fwriedir gwneud datganiad amgylcheddol, mae’r cynllun wedi ystyried ffactorau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â’r safle ac wedi ymgorffori gwelliannau amgylcheddol pan fo’n bosibl.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Rivers

Interests

  • Permits
  • Flooding
  • EIA
  • Terrestrial ecosystems and species
  • Fishing