Arolwg o'r defnydd o goetiroedd yng Ngogledd Caerdydd

Ar gau 21 Medi 2020

Wedi'i agor 10 Awst 2020

Trosolwg

Mae’r coetiroedd yng Ngogledd Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Maen nhw’n cynnig porth i bobl i fforio’r awyr agored ac i fwynhau natur, a’n dafliad carreg i ffwrdd o'r ardaloedd mwyaf a dwysaf eu poblogaeth yn y wlad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â'i bartneriaid, yn rheoli llawer o'r coetiroedd hyn am lawer o resymau gwahanol.

Coetiroedd fel Fforest Fawr, sy'n gefnlen drawiadol i Gastell Coch, castell enwog sy'n nythu yn y coed uwchben pentref Tongwynlais.

Hoffem wybod sut a pham yr ydych yn defnyddio'r coetiroedd hyn a sut y gellid eu gwella.

Bydd eich adborth yn werthfawr i'n helpu ni i wella'r ffordd y maen nhw'n cael eu rheoli ar gyfer pobl a byd natur.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau ein harolwg, os gwelwch yn dda.

 

Ardaloedd

  • Rhiwbina
  • Taffs Well
  • Whitchurch and Tongwynlais

Cynulleidfaoedd

Diddordebau

  • Forest Management
  • Rheoli Coedwig