Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

Closed 30 Mar 2023

Opened 2 Mar 2023

Overview

Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cronfa Ddŵr Newpool

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella i Gronfa Ddŵr Newpool, (NGR: SO 15020 86975) ger ffordd B4368, Ceri, Powys, Cymru, SY16 4PE.

Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn bennaf yn golygu, ymhlith pethau eraill, gosod gorlifan newydd, ac uwchraddio cyfleuster tynnu dŵr i fodloni safonau modern.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o’r farn nad yw’r gwaith gwella yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw’n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol ar ei gyfer.

Er na chynigir datganiad amgylcheddol, mae dyluniad y cynllun wedi ystyried ffactorau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â’r safle ac wedi ymgorffori gwelliannau amgylcheddol pan fo hynny’n ymarferol.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Regulatory Voice
  • Permits
  • Trwyddedau
  • Llais Rheoleiddio
  • Waste