Ffurflen Archebu Cyfarfod Rhithwir | Problemau Arogl Safle Tirlenwi Withyhedge

Ar gau 31 Ion 2024

Wedi'i agor 24 Ion 2024

Trosolwg

Byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithwir i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r gymuned sydd wedi bod yn profi problemau o ran arogleuon sy’n dod o safle Tirlenwi Withyhedge yn Sir Benfro.

Cynhelir y cyfarfod rhithwir ddydd Mercher, 31 Ionawr, am 6pm.

Bydd swyddogion o dîm Rheoleiddio’r Diwydiant yn y De-orllewin yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau rheoleiddio diweddar a chyfrifoldebau CNC.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys sesiwn holi ac ateb.

Cwblhewch y ffurflen archebu hon i gadarnhau eich presenoldeb.

 

Ardaloedd

  • Pembroke Dock: Central

Cynulleidfaoedd

  • Citizens

Diddordebau

  • Permits