Ffurflen Gofrestru MineXchange 2022

Closed 7 Sep 2022

Opened 22 Aug 2022

Overview

Cynhadledd deuddydd yw MineXchange sy’n datblygu perthnasau rhwng pobl sy’n gweithio yn y maes adfer mwyngloddiau yng Nghymru.

Rydym eisiau helpu pobl o’r byd academaidd, diwydiant a’r sector gyhoeddus i wneud cysylltiadau newydd ac i gefnogi arloesedd drwy rannu gwybodaeth a phrofiad. Bydd hefyd yn edrych ar gyfleoedd i fasnacheiddio amgylcheddau mwynglawdd sydd wedi'u difrodi.

Cynhelir y gynhadledd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 12 a 13 o fis Medi.

Bydd y gynhadledd - sy'n cael ei threfnu gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r Awdurdod Glo – yn le canolog i ddysgu am ddatblygiadau mewn adfer mwyngloddiau yn ogystal â dulliau a thechnoleg newydd.

Bydd y diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau ac astudiaethau achos a ddarperir gan arbenigwyr yn y maes o ddiwydiant, y sector cyhoeddus a'r byd academaidd.

Bydd ail ddiwrnod y gynhadledd ar 13 Medi yn cynnwys taith o dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Awdurdod Glo i Gwm Rheidol ac Ystumtuen i weld y gwaith adfer cloddfa metel diweddaraf yn ogystal â threialu trin dŵr o fwyngloddiau. Darperir cludiant, ond does dim rhaid i bobl fynychu’r daith.

Gellir trefnu llety yn uniongyrchol gyda Phrifysgol Aberystwyth trwy e-bostio https://bookaccommodation.aber.ac.uk/

Events

Areas

  • Aberystwyth Bronglais

Audiences

  • Mine recovery specialists

Interests

  • Mine recovery