Hysbysiad o Gais ar gyfer system wresogi gan ddefnyddio gwres y ddaear yn Neuadd Trefri, Aberdyfi

Closed 21 Dec 2022

Opened 23 Nov 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Fred Grainger wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer system wresogi gan ddefnyddio gwres y ddaear yn Neuadd Trefri, Aberdyfi

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2259.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau