Pont Bibellau Dolgarrog

Closed 23 Sep 2022

Opened 30 Aug 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais ar gyfer Pont Bibellau Dolgarrog, Conwy

Hysbysir drwy hyn fod Dŵr Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer trwydded forol i wella Pont Bibellau Dolgarrog.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2240.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau