Hysbysiad o Gais ar gyfer adfer Pier y Garth (Bangor)

Closed 29 Mar 2023

Opened 3 Mar 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adfer Pier y Garth (Bangor).

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2306.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau