Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr

Ar gau 12 Meh 2024

Wedi'i agor 15 Mai 2024

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr

Hysbysir drwy hyn fod Eric Wright Water Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gosod pibellau yng Ngorsaf Bwmpio Carthion Lôn Glan Môr.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2427.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Network Completion Project Task and Finish Group
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Protected Areas Network Completion Project
  • Marine Area Statement