Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

Ar gau 21 Gorff 2023

Wedi'i agor 27 Meh 2023

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cael gwared o rwystr mewn gollyngfa forol hir Dŵr Cymru sy’n gollwng elifion o waith trin dŵr. Bydd falf newydd hefyd yn cael ei gosod i atal rhwystrau yn y dyfodol.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2328.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development