Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

Closed 21 Jul 2023

Opened 27 Jun 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cael gwared o rwystr mewn gollyngfa forol hir Dŵr Cymru sy’n gollwng elifion o waith trin dŵr. Bydd falf newydd hefyd yn cael ei gosod i atal rhwystrau yn y dyfodol.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2328.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Interests

  • EIA
  • development