Hysbysiad o gais i gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Cei Newydd

Closed 22 Feb 2023

Opened 25 Jan 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Cei Newydd

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gynnal gwaith gwaredu (carthu cynnal a chadw) Harbwr Cei Newydd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2301.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development