Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Morglawdd Pwll

Closed 21 Feb 2023

Opened 24 Jan 2023

Overview

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Morglawdd Pwll

Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal a chadw morglawdd Pwll.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio cyfeirnod y cais, sef CML2280.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development